Historikk

Bedriften ble etablert i 1971 av Norges Blindeforbund, under navnet Norges Blindeforbunds Heimearbeidssentral. Hovedformålet var å gi arbeid til blinde og svaksynte.

Historikk


I 1973 ble Hjelpemiddelavdelingen (nå Adaptor Hjelpemidler AS) etablert for å utvikle og distribuere hjelpemidler til synshemmede i Norge.  

 

Arbeidsavdelingen på Hønefoss som ble åpnet i 1982 da staten kom inn på eiersiden, er en produksjonsbedrift som ligger i tilknytning til Norges Blindeforbunds Bo- og Mestringssenter. 

 

Arbeidsavdelingen i Oslo som er tilknyttet bedriftens hovedkontor i Pilestredet 75c, ble åpnet i oktober 2001. Avdelingen ble omorganisert våren 2004 og gitt navnet "Nybrott". 

 

Bedriften endret navn fra Blindes Produkter til ADAPTOR i 2008. Norges Blindeforbund kjøpte statens aksjer i 2009, og ble således eneeier av ADAPTOR.

 

Som eneeier bestemte Norges Blindeforbund i 2011 at Adaptor skulle fisjonere.  Dette for å kunne rendyrke våre ulike kjerneområder i enda større grad. Fra 1. juli 2011 ble vi juridisk to selskaper Adaptor AS og Adaptor Hjelpemidler AS.

Produkter: 0

Sum: 0Våre butikker
Få nyheter og tilbud på epost!
Jeg vil gjerne ha informasjon om følgende:
Hjelpemiddelkatalogen
Universell Utforming
Ergolight


Gå til hovednavigasjon
Gå til undermeny
Gå til hovedinnhold