Lovgivning - universell utforming

Det er idag en rekke lover og forskrifter som inkluderer krav og retningslinjer i forhold til tilgjengelighet for alle. Tanken om at samfunnet skal kunne brukes likeverdig av alle, går igjen i stadig flere offentlige dokumenter.....

Eksempler på norsk lovgivning er:

  • Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
  • Lov om offentlige anskaffelser
  • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Produkter: 0

Sum: 0Våre butikker
Få nyheter og tilbud på epost!
Jeg vil gjerne ha informasjon om følgende:
Hjelpemiddelkatalogen
Universell Utforming
Ergolight


Gå til hovednavigasjon
Gå til undermeny
Gå til hovedinnhold