Adaptor

Behov for lys hos svaksynte

Behovet for belysning øker drastisk med alderen. Allerede som 40-åring trenger man nesten dobbelt så mye lys som en 20-åring, i tillegg til at man blir stadig mer følsom for blending…..

For svaksynte må belysningen være tilstrekkelig og ha en jevn og god spredning siden forskjeller i lysnivå er spesielt utfordrende for denne gruppen. Dette fordi øyets evne til å tilpasse seg endringer i lys kan
ofte være treg eller svekket hos svaksynte.

65% av alle svaksynte krever ekstra godt  lys. De resterende vil ofte ha ulike grader av lysømfintlighet. Belysningen bør derfor tilpasses ut i fra individuelle forhold. Svaksynte personer kan oppleve blendingsproblemer i større grad enn normalt seende. I verste fall kan en svaksynt nærmest oppfattes som blind dersom en kilde til blending går fra å føles som sterkt ubehag til nedsatt funksjonsevne.

Synsnedsettelse oppstår når lyset fra en blendingskilde enten kommer inn i øyet via hornhinna, eller at lyset reflekterer fra en perifer del av netthinna, reflekterer tilbake og legger seg som en diffus avbildning på netthinna. Dette resulterer i at alle farger virker lysere og mer utydelige.