Adaptor

Behovet for belysning hos eldre og svaksynte

Daphine bordlampe med godt og varmt lys i sort farge armen har to pinner i 5 mm tykkelse, som gjør den funksjonell med en liten lampehodet som roteres i 360 grader.

Behovet for belysning øker drastisk med alderen. Allerede som 40-åring trenger man nesten dobbelt så mye lys som en 20-åring, i tillegg til at man blir stadig mer følsom for lys.

Belysning for eldre henger godt sammen med at synet forandrer seg med alderen. Øyesykdommer  kan oppstå som konsekvens av alder, det kan være medfødt eller oppstå i løpet av livet. Belysning spiller en avgjørende rolle for eldre og svaksynte 

Belysning bør være tilstrekkelig og ha en jevn og god spredning. Forskjeller i lysnivå er spesielt utfordrende for eldre og svaksynte. Dette fordi øyets evne til å tilpasse seg endringer i lys kan ofte være treg eller svekket hos svaksynte. Enkle tiltak kan gjøres med en bordlampe med godt lys som avhjelper behovet for å lage mat og andre dagligdagse oppgaver i hjemmet som krever godt lys.

65% av alle svaksynte krever ekstra godt  lys. De resterende vil ofte ha ulike grader av lysømfintlighet. Belysningen bør derfor tilpasses ut i fra individuelle forhold. Svaksynte personer kan oppleve blendingsproblemer i større grad enn normalt seende. I verste fall kan en svaksynt nærmest oppfattes som blind dersom en kilde til blending går fra å føles som sterkt ubehagelig  til å gi synsnedsettende blending, noe som fører til redusert synsskarphet og smereter i øyene.

Synsnedsettelse oppstår når lyset fra en blendingskilde enten kommer inn i øyet via hornhinna, eller at lyset reflekterer fra en perifer del av netthinna, reflekterer tilbake og legger seg som en diffus avbildning på netthinna. Dette resulterer i at alle farger virker lysere og mer utydelige.