Adaptor

Betingelser

Denne prislisten må anses som veiledende og tar ikke hensyn til spesielle tilfeller. Ref.: Edle metaller følger dagspriser eller spesifikke innkjøp. Prisene for dette er veiledende.

Endrer valutaen seg mellom NOK/EUR – NOK/PUND mye i løpet av kort tid (over 5 %) kan vi endre prisen tilsvarende differansen på 5% som garanteres.

Denne prislisten er beregnet på grunnlag av en valutakurs på: 10,7 NOK/EURO og 12,3 NOK/PUND.     

I større anbud anbefaler vi forhandler alltid å ta valuta, konsumpris forbehold og ta kontakt med Adaptor for å sjekke ut eventuelle prismessige problemstillinger. Pris oppgitt her gjelder omgående leveranser.

Rabatt nivåer pr år gjelder netto totaluttak fra Adaptor Hjelpemidler AS første året fra inngått avtale og et år frem. Påløpende år i Adaptors regnskapsår.

Frakt og mva tilkommer! NB! Alle leveringstider er stipulerte. Bestill i god tid. Vi tar ikke ansvar for forsinkede leveranser og påtar oss ikke skadeerstatningskrav!

Salgspant: Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. fult ut er betalt, jfr. Pantelovens paragraf 3-14 & 3-22.

Mottak av varer: Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand ved varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev.

Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes innen 7 virkedager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert:  – Riktig vare – Riktig mengde – Mangler i forsendelsen.

Ved for sen betaling påløper forsinkelses renter. 

Produkt reklamasjoner: Adaptor Hjelpemidler AS innvilger 2 års reklamasjonsrett (som kjøpsloven) om ikke annet er avtalt.

Reklamasjonen dekker ikke feil ved innfesting gjort av installatør, årsaker som ligger i underlaget elementene er festet på eller andre årsaker som leverandøren/produkt ikke kan klandres for.

Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke. Dokumentasjon finnes i Cobuilder Collaborator/ProductXchange. Den kan også sende pr epost om den etterspørres.

Eventuel retur av varer skal forhåndsgodkjennes. Brukte eller skadede varer kan ikke returneres.