Adaptor

Betingelser

Prislisten må anses som veiledende og tar ikke hensyn til spesielle tilfeller. Ref.: Edle metaller følger dagspriser eller spesifikke innkjøp. Prisene for dette er veiledende.

Endrer valutaen seg mellom NOK/EUR – NOK/PUND mye i løpet av kort tid (over 5 %) kan vi endre prisen tilsvarende differansen på 5% som garanteres. Denne prislisten er beregnet på grunnlag av en valutakurs på: 11,2 NOK/EURO, 13,1 NOK/PUND, NOK/USD: 10,5.    

Råvare priser: P.g.a. dagens situasjon i råvare markedet kan vi ikke garantere våre priser lengere enn en måned frem. På edelmetaller kan vi kun tilby dagspriser. Prisene i prislisten er derfor kun en prisindikasjon. I disse tilfellene be om et pristilbud. Dog gjelder det kun ut dagen.

I større anbud anbefaler vi forhandler alltid å ta valuta, råvarepris forbehold og ta kontakt med Adaptor for å sjekke ut eventuelle prismessige problemstillinger.

Rabatt nivåer pr år gjelder netto totaluttak fra Adaptor Hjelpemidler AS første året fra inngått avtale og et år frem. Påløpende år i Adaptors regnskapsår.

Frakt og mva tilkommer! NB! Alle leveringstider er stipulerte. Bestill i god tid. Vi tar ikke ansvar for forsinkede leveranser og påtar oss ikke skadeerstatningskrav!

Salgspant: Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. fult ut er betalt, jfr. Pantelovens paragraf 3-14 & 3-22.

Mottak av varer: Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand ved varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev.

Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes innen 7 virkedager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert:  – Riktig vare – Riktig mengde – Mangler i forsendelsen.

Ved for sen betaling påløper forsinkelses renter. 

Produkt garanti og reklamasjon: Adaptor Hjelpemidler AS gir 2 års garanti om ikke annet er avtalt.
Denne garantien aksepteres kun på selve produktet. Ikke arbeid i den forbindelsen. På taktile produkter eventuell tapelim mot produktsiden, men ikke heft mot gulvsiden. Vi har ikke kontroll på underlaget elementene festes på, hvordan de vaskes og kan derfor ikke akseptere noen form for garanti mot underlaget. Hvilken innfesting som brukes på installasjonssted er installatørens ansvar så lenge Adaptor Hjelpemidler AS ikke er involvert i befaring eller på annen måte spesifikt garanterer for installasjonen. Denne garantien gjelder heller ikke påførte skader, bruk utenfor anbefalte rammer eller belastninger produktet ikke var ment å tåle. Produkter skal tåle det FDV dokumentasjonen beskriver. Vi snakker om det som kan kalles normal bruk/vask (se FDV). Reklamasjon ifølge kjøpsloven.

Unntak taktile elementer:

Om taktile elementer bruker sveisede pinner anbefaler vi ikke bruk av dette i sammenheng med edelmetaller. Da kan vi ikke garantere sveisekvaliteten mellom pinne og element. Vi anbefaler helstøpte pinner i disse tilfellene. Maskinvask kan i noen tilfelle belaste taktile elementer voldsomt. Der disse blir belastet med maskinvask anbefaler vi derfor alltid bruk av kraftigste innfestningsalternativ.

Unntak akrylskilt:

Der akryl skilt ønskes brukt ute skal det kun brukes der de kan stå tørt. Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke.

Returer av varer:

Eventuell retur av varer skal forhåndsgodkjennelse. Spesialbestilte varer kan ikke returneres. Brukte eller skadede varer kan ikke tas i retur.