Adaptor

Betingelser

Denne prislisten må anses som veiledende og tar ikke hensyn til spesielle tilfeller. Ref.: Edle metaller følger dagspriser eller spesifikke innkjøp. Prisene for dette er veiledende.

Endrer valutaen seg mellom NOK/EUR – NOK/PUND mye i løpet av kort tid (over 5 %) kan vi endre prisen tilsvarende differansen på 5% som garanteres. Denne prislisten er beregnet på grunnlag av en valutakurs på: 10,1 NOK/EURO og 11,7 NOK/PUND.    

Råvare priser: P.g.a. dagens situasjon i råvare markedet kan vi ikke garantere våre priser lengere enn en måned frem. På edelmetaller kan vi kun tilby dagspriser. Prisene i prislisten er derfor kun en prisindikasjon. I disse tilfellene be om et pristilbud. Dog gjelder det kun ut dagen.

I større anbud anbefaler vi forhandler alltid å ta valuta, råvarepris forbehold og ta kontakt med Adaptor for å sjekke ut eventuelle prismessige problemstillinger.

Rabatt nivåer pr år gjelder netto totaluttak fra Adaptor Hjelpemidler AS første året fra inngått avtale og et år frem. Påløpende år i Adaptors regnskapsår.

Frakt og mva tilkommer! NB! Alle leveringstider er stipulerte. Bestill i god tid. Vi tar ikke ansvar for forsinkede leveranser og påtar oss ikke skadeerstatningskrav!

Salgspant: Selger forbeholder seg panterett til de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. evt. omkostninger m.m. fult ut er betalt, jfr. Pantelovens paragraf 3-14 & 3-22.

Mottak av varer: Mottaker forplikter seg til å kontrollere at varen er kommet frem i uskadet stand ved varemottak. Synlige skader skal anmerkes på fraktbrev.

Usynlige skader som ikke oppdages ved varemottak, skal meldes innen 7 virkedager etter varemottak.

Mottaker forplikter seg også til ved varemottak å kontrollere at det er levert:  – Riktig vare – Riktig mengde – Mangler i forsendelsen.

Ved for sen betaling påløper forsinkelses renter. 

Produkt reklamasjoner: Adaptor Hjelpemidler AS innvilger 2 års reklamasjonsrett (som kjøpsloven) om ikke annet er avtalt.

Reklamasjonen dekker ikke feil ved innfesting gjort av installatør, årsaker som ligger i underlaget elementene er festet på eller andre årsaker som leverandøren/produkt ikke kan klandres for.

Følgeskader og indirekte tap dekkes ikke. Dokumentasjon finnes i Cobuilder Collaborator/ProductXchange. Den kan også sende pr epost om den etterspørres.

Eventuel retur av varer skal forhåndsgodkjennes. Brukte eller skadede varer kan ikke returneres.