Adaptor

Blindeforbundet, Adaptor Hjelpemidler AS og universell utforming.

Blindeforbundet er opptatt av at deres medlemmers interesser ivaretas. De har igjennom eierskapet i Adaptor Hjelpemidler AS satset på universell utforming slik at medlemmene kan oppleve trygge ledesystemer ute i det offentlige rom.

For mer informasjon om hva Blindeforbundet anbefaler rundt universell utforming ta en titt på deres hjemmesider: https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming