Adaptor

Fargetemperatur

Årsaken til at eldre mennesker ser varme farger bedre, og er i stand til å se dem uten forvrenging med mindre lys i forhold til kalde farger, er at øyelinser gulner med årene og blir mindre transparent for lys…..

Hva skjer i øyet?

Grunnen til at øyelinsen gulner er unormal protein ansamling. Dette er også en helt naturlig prosess som henger sammen med aldring. Likevel kan dette variere fra person til person. Fordi øyelinser gulner, bidrar dette til å undertrykke kalde farger som gjør at lys med lange bølgelengder (varmt lys) spres mindre enn lys med korte bølgelengder (kaldt lys). Dette gjør at man er i stand til å se varme farger ved lavere lysnivå enn kalde farger. Kalde farger henspiller til fargetemperatur som er viktig å ta hensyn til for svaksynte.

Hvordan spiller lystes farge/temperatur inn?

Fargetemperaturen til lyset påvirker synsnedsettende blending fordi øyet adapterer (tilvenner seg) raskere, og mer til kaldt lys enn til varmt lys. Dette fordi øyet adapterer etter energien i lyset, ikke luminansen. Kaldt lys har kortere bølgelengde enn varmt lys, og jo kortere bølgelengden er, jo mer energi inneholder lyset. Disse forholdene påvirker også pupille åpningen siden kaldt lys gir mindre pupilleåpning enn varmt lys. Denne kombinasjonen med kaldt lys og mindre pupilleåpning er uheldig spesielt for personer med grå stær, grønn stær og albinisme, siden dette kan føre til økt grad av synsnedsettende blending. Bruk av filterbriller med gule/røde glass for å filtrere vekk blått lys brukes ofte nettopp for å minske graden av synsnedsettende blending. Norges Blindeforbund mener også noe om dette.

Hva kan du selv gjøre?

Det var nevnt filterbriller for å redusere plagene ved ubehagelig lys og blending. Et annet tiltak er å gjøre noe med belysningen. Dette være seg enkelt lamper eller generelt i sitt hjem. Dette vil Adaptor Hjelpemidler ved vår belysningskonsulent bidra med.