Adaptor

Hvorfor tilrettelagt lys?

Glo-Ball F3 Gulvlampe omdekket av 45 cm matt, opal hvit glasskuppel, lampefot og stamme i krom farge.

Tilrettelagt belysning er viktig, da gode lysforhold kan bidra til å styrke trygghetsfølelsen og gjøre oss i stand til å opprettholde og gjennomføre daglige aktiviteter som lesing, matlaging, håndarbeid, rengjøring osv……

Hva er riktig belysning?

Hva som er riktig belysning vil varierer fra person til person. Mange faktorer spiller inn. For personer med synsvansker kan det være store individuelle forskjeller selv med samme diagnose og synsfunksjon. Siden effekten av belysning påvirkes av omgivelsene (tak, vegg, gulv, vindu osv) vil flere faktorer enn selve belysningen ha betydning på resultatet. Feil belysning i en bolig kan medføre at man ikke klarer å utføre enkle oppgaver som man tidligere utførte. I verste fall kan feil belysning føre til fallulykker og andre skader. Riktig belysning er derfor viktig for å kunne opprettholde et aktiv liv, med nedsatt synsfunksjon, men også av sikkerhetsmessige grunner. Hvordan skal man så finne ut hva som er riktig belysning akkurat for deg?