Adaptor

Kan vi hjelpe deg?

Hos oss i Adaptor Hjelpemidler AS kan du få råd og informasjon om mer enn 1100 forskjellige produkter for eldre, synshemmede og dyslektikere. Kanskje kan vi også gi deg noen tips til hvordan du kan mestre vanskelige situasjoner i hverdagen? Vi er her for å hjelpe….

Å miste synet er vanskelig. Enten du er blind eller svaksynt innebærer et synstap endringer og utfordringer. Mange av de oppgavene du tidligere utførte med største selvfølgelighet, kan plutselig oppleves som problematiske.

I mange tilfeller vil opplæring og informasjon om hvordan dagligdagse oppgaver faktisk kan utføres selv om synet svikter, være det som skal til. Her har Blindeforbundet stor kompetanse og et bra apparat som kan være til hjelp og støtte. Du kan også få hjelp på din lokale hjelpemiddelsentral (NAV).

Det er viktig at både brukere og hjelpeapparatet har kjennskap til og kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes. Adaptor Hjelpemidler AS har i dag landets største utvalg av hjelpemidler for synshemmede, og vi liker å snakke om dem. I dag bruker vi derfor mye av våre ressurser på nettopp det å informere om hvilke produkter som finnes, og vi informerer gjerne deg også. Ta kontakt med oss, hvis du ønsker å snakke om hjelpemidler, enten du er synshemmet, dyslektiker eller jobber i hjelpe- eller formidlingsapparatet.