Adaptor

Universell utforming

Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn.
Vi er en distributør og spesialist på området. Ta kontakt i dag og vi hjelper deg i gang.

Her kan du bl.a. laste ned prislister. Prislistene er passord belagt. Om du ikke husker passordet sjekk siste nyhetsbrev. Er du ny kunde eller ønsker prisliste med dine rabatter, send oss en mail.

Sommer avvikling:
Nye skilt ordre vil ikke kunne leveres før i begynnelsen av August. Det blir begrenset tilgjengelighet i perioden 1 – 5 Juli og 22 Juli – 9 August. En må påregne noe lengere responstider i denne perioden.

Mail oss på: bc@adaptor.no/hjelpemidler@adaptor.no

Gjennom gode løsinger skal både ute- og inneområder gjøres tilgjengelig for alle. Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden.

Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne, og er basert på 7 hovedprinsipper: 

 • Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
 • Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.
 • Toleranse for feil – Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.
 • Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
 • Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
 • Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær.
 • Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.

Aktuelt

 • Blindeforbundet, Adaptor Hjelpemidler AS og universell utforming.
  Blindeforbundet er opptatt av at deres medlemmers interesser ivaretas. De har igjennom eierskapet i Adaptor Hjelpemidler AS satset på universell utforming slik at medlemmene kan oppleve trygge ledesystemer ute i det offentlige rom.
 • Produktoversikt og prosjekteksempler
  På våre websider under fanen på høyre side i produktoversikten finner du universelt utformede produkter og eksempler vist med bilder og tekst. Send oss gjerne bilder av deres prosjekt om dere er forhandler og ønsker det vist på våre sider. Vi vil selvfølgelig akkreditere dere for det.
 • Lovgivning – universell utforming
  Det er idag en rekke lover og forskrifter som inkluderer krav og retningslinjer i forhold til tilgjengelighet for alle. Tanken om at samfunnet skal kunne brukes likeverdig av alle, går igjen i stadig flere offentlige dokumenter…..
 • StartBANK
  Adaptor Hjelpemidler AS er registrert i StartBANK. StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Registrerte leverandører blir vurdert og godkjent på grunnlag av fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Adaptor Hjelpemidler AS er godkjent til 2024.
 • Rettigheter
  Som bruker av adaptor.no har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.