Adaptor

Om Adaptor Hjelpemidler AS

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og
omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Det skal være løsninger
som sikrer god tilgjengelighet og er tilpasset alle. Et universelt utformet bygg er lett å bevege og orientere seg i.

Målsetning: Det er viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten av i prosjekter, slik at løsningene blir
så gode som mulige. Regjeringens visjon er at alle kontorer og publikumsbygg skal være universelt utformet så raskt som mulig. I tråd med
regjeringens visjon bør alle bygg som lokaliserer statlig og kommunal virksomhet være universelt utformet.

Adaptor Hjelpemidler AS har fokus på produkter av høy kvalitet med
egenskaper som gir unik mulighet for tilpassning. Vi kan levere taktile elementer, trappeneser med Forbo
gulvbelegg og ellers skreddersydde løsninger for kundens prosjektbehov. Dette gir store muligheter for variasjon og
tilpassning opp mot byggdesign, fargevalg, mønster, miljø og sklihemmende egenskaper. Forbo ilegget er også
miljøsertifisert.

Vi er eneste leverandør i Norge med et så stort utvalg og valgmuligheter noe som gir
arkitekter et stort kreativt spillerom. I motsetning til mange andre leverer vi stålelementer i syrefast stål som
standard (helt rustfrie). Vi er også eneste leverandør som idag kan levere taktile elementer med en tykkelse
på 2-2,7mm noe som er en fordel foran heiser og dører slik at rullestolbrukere lettere kan bevege seg forbi
elementene.

Alle gulvelementer vi leverer må tilfredstille dagens tekniske krav slik som på sklihemmende egenskapskrav foran trapper. Dette
for å redusere snublefaren til et minimum. Selv om vi er en kvalitetsleverandør leverer vi løsninger som kan konkurrere på pris med hvem som helst. F.eks. Desmopan flisene BP1011570 og BP1011547 som legges på få minutter uten maler. Alle våre taktile gulvelementer er brannhemmende, følger prinsippene i ISO 23599 og de fleste er sklitestet etter DIN 51130 std. Dette betyr at de er trygge å legge på alle typer gulv og steder.

Vi leverer en større og større del av de universelt utformede skiltene i Norge (taktile). Våre skilt er laget i henhold
til Blindeforbundets og Sintefs retningslinjer og er meget konkurransedyktige på pris og kvalitet. Vi kan levere de fleste typer
universelt utformede skilt til både inne og utebruk. Prøv oss!

Vi kan gjennomføre prosjekter selv lokalt på Østlandet eller igjennom lokale forhandlere/underentrepenører over hele Norge.
Vi har idag avtale med Skiltgruppen, Håndtverkergruppen og flere andre enkeltstående forhandlere.
NB! Vi søker flere kvalitetsbeviste forhandlere.

Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf: 95763410
eller mail oss på bc@adaptor.no