Adaptor

Person som leser punktskrift med begge hender.

Om Adaptor

Adaptor Hjelpemidler AS ønsker å bidra til forenkling synshemmedes oppgaveløsning, om dette gjelder hverdagslige ting i hjemmet, på arbeidsplass eller annet sted. Gjennom utvikling og spesialtilpasning av produkter for denne gruppen er målet at den enkelte oppnår et høyere aktivitetsnivå. Og på den måten får en bedre livskvalitet gjennom at vedkommende klarer seg bedre på egenhånd.

Adaptor Hjelpemidler AS jobber kontinuerlig med å få frem nye spennende hjelpemidler, og å knytte til oss flere gode leverandører av disse. Gjennom snart 50 års arbeid har vi et stort nettverk med over 200 samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Målsetting:

Skaffe et best mulig utvalg av hjelpemidler som skal avhjelpe problemer med synet. Vi skal være i forkant for å finne innovative løsninger, og aktivt søke nye løsninger. Dette for å gi de med synsrelaterte utfordringer et godt sortiment å velge mellom, for å finne produkter og løsninger som best mulig avhjelper deres problem.

Veien mot målet:

For å nå vår målsetting har vi en kontinuerlig produktutvikling. Dette gjennom et kontinuerlig arbeid på det internasjonale markedet for å finne gode, og gjerne innovative produkter som egner seg godt for blinde og svaksynte. Mange av disse produktene vil ofte bli ytterligere tilrettelagt her hos oss. Vi skal være aktive på markedet for å knytte til oss gode leverandører og der igjennom gode produkter og løsninger.

Menneskene:

Bedriften består i dag av 8 personer: Selskapet ledes av Johne Malmedal som har lang erfaring med synshjelpemidler. Bjørn Haugen jobber som seniorrådgiver og innkjøp, Irene Werner jobber både med administrative oppgave og logistikk. Bjørn Christophersen er ansvarlig for vår satsing som leverandør av produkter til universell utforming. Dette er i første rekke taktile elementer som synshemmede benytter for å orientere seg. Han har etablert en unik kompetanse på området, som gjør at vi velges som samarbeidspartner av flere og flere. Evelyn Roderiquez er vår konsulent for belysning og belysningsløsninger for svaksynte spesielt. Hun er en av Norges fremste eksperter innen belysningsløsninger for svaksynte. Axel Trelsgård er optiker, og vår produktansvarlig for hjelpemidler. Jarle Delbekk er ansvarlig for lageret, der han jobber sammen med Espen Thomassen(50%), som også danner vår førstelinje, og det vil ofte være han du treffer først når du tar kontakt.

Målgruppen:

Vår viktigste målgruppe er alle som har nedsatt synsfunksjon. Om dette kommer av sykdom, skade eller vanlig aldersrelatert synsbortfall.

For å nå disse, jobber vi som en landsdekkende grossist mot helsesektoren, hvor landets 18 hjelpemiddelsentraler er blant våre viktigste samarbeidspartnere. Skoler, ressurssentre, barnehager og Norges Blindeforbund sine kurssentre er andre viktige samarbeidspartnere. Videre vil alle norske kommuner være en viktig partner for å få på plass utredning av hjemme-belysning for svaksynte. 

Vi er også en detaljist gjennom direktesalg fra vår butikk på Majorstuen i Oslo, samt gjennom salg via våre nettbutikker. 

For området universell utforming så vil alle de som planlegger og bygger bygg som er/skal være åpne for offentligheten være vår målgruppe, da de har et lovkrav på seg om universell utforming. Her vil vi i hovedsak bidra med ledesystemet og taktile elementer.