Adaptor

Historikk

Bedriften ble etablert i 1971 av Norges Blindeforbund, under navnet Norges Blindeforbunds Heimearbeidssentral. Hovedformålet var å gi arbeid til blinde og svaksynte.

I 1973 ble Hjelpemiddelavdelingen (nå Adaptor Hjelpemidler AS) etablert for å utvikle og distribuere hjelpemidler til synshemmede i Norge. Det startet med et meget smalt sortiment og i hovedsak ADL (Aktiviteter i Daglig-Livet) hjelpemidler. Dette har utviklet seg kraftig i tiden som har gått, og vi har i dag et mer eller mindre komplett sortiment av det som kan tilbys til synshemmede.

Bedriften endret navn fra Blindes Produkter til ADAPTOR i 2008. Norges Blindeforbund kjøpte statens aksjer i 2009, og ble således eneeier av ADAPTOR.

Som eneeier bestemte Norges Blindeforbund i 2011 at Adaptor skulle fisjonere. Dette for å kunne rendyrke våre ulike kjerneområder i enda større grad. Fra 1. juli 2011 ble vi juridisk to selskaper Adaptor AS og Adaptor Hjelpemidler AS. Adaptor, også kalt Adaptor Arbeid fortsatte med sin kjernevirksomhet som arbeids- og inkluderingsbedrift, mens tidligere Hjelpemiddelavdelingen dyrket vår spesialkompetanse på nettopp hjelpemidler til blinde og svaksynte. Så 18. februar i 2011 ble Adaptor Hjelpemidler stiftet.

Etter dette har det vært en rivende utvikling, men mange oppturer, men også nedturer. Markedssvingninger finner man i alle bransjer, også i vårt lille marked. Vi har vært i gjennom tøffe slankekurer hvor vi har måtte la gode medarbeidere gå for å redde selskapet. Disse svingningene har selvfølgelig også påvirket andre selskaper i markedet. De hadde ikke den samme ryggraden vi hadde, noe som åpner muligheter. Da Tagarno Norge fikk alvorlige problemer, pekte de på oss som en potensiell redning. Vi kjøpte selskapet 15. desember i 2013. Ikke nødvendigvis en økonomisk genistrek på kort sikt, men vi fikk en stor fot innenfor nye deler av markedet, noe som har vist seg å være en suksess.

Før dette hadde vi også kjøpt selskapet Ergolight, som jobbet med belysningsløsninger for svaksynte.

Parallelt med dette har vi bygget opp kompetanse og varesortiment innen universell utforming, og da spesielt den taktile delen som i størst grad er orienteringshjelp for blinde og sterkt svaksynte.

Alt dette ender opp med den posisjonen vi har i dagens marked, hvor vi er den med bredest sortiment står frem som den største i markedet. Vi har bygget opp sortiment og spesielt kompetansen, innen belysningsløsninger for svaksynte og universell utforming. Så sammen med hjelpemidler danner disse to områdene det som vi i Adaptor Hjelpemidler kan tilby markedet.