Adaptor

Om produkter – universell utforming

Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming.
Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammensatt sortiment i alle kategoriene nedenfor.

Adaptor Hjelpemidler AS jobber primært med universell tilrettelegging for synshemmede. Vi eies av Norges Blindeforbund som er representert i alle fylker, gjennom tilgjengelighetsutvalgene. Dette gir oss viktig informasjon om hvilke behov og løsninger som er ønskelig både for utbygger og sluttbruker. Vi satser først og fremst på prosjektarbeid som underleverandør til entreprenører i større prosjekter, men ønsker også å kunne tilby hyllevareprodukter som skilter, markeringstape og glassmarkører til salg over disk. Vi har valgt og kategorisere produktene innenfor universell utforming i 8 hovedkategorier.

Lydfyr er i prinsippet en signalboks hvor den synshemmede kan orientere seg frem etter et lydsignal. F.eks. for å finne inngangspartiet på en bygning.

Talende skilt- og posisjoneringssystemer gjør det enklere for synshemmede å orientere seg både ute og inne. Slike systemer finnes i enkle løsninger som passer best for private hjem/nærmiljø, og i omfattende tekniske løsninger for museer, kjøpesentre, hoteller, flyterminaler og andre offentlige bygg.

Universell utformede skilt – taktile skilt og kart er følbare, slik at de leses med fingrene, enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler/piktogrammer i relieff. Er disse godt utformet, kan de leses av alle uansett synsevne, slik at man ikke behøver flere typer skilting. 

Ledelinjer brukes primært for å lede personer fra ett punkt til et annet, og samtidig kan de også brukes til å varsle om en potensiell hindring. Det kan f.eks. være ved bunnen av en trapp, eller foran en heis dør.

Farefelt brukes for å varsle personer om at de er kommet til et område som potensielt kan være farlig. Om de fortsetter bør de gjøre det med stor aktsomhet. Det kan f.eks. være ved toppen av en trapp.

Trappeneser er en viktig del av universell utforming, og skal bidra til trygg ferdsel i trappeløp både for funksjonshemmede og andre. Dette ved bruk av kontraster og sklisikring i forkant av trinnene.

Kontrastmerking hjelper å synliggjøre elementer for svaksynte. Dette er spesielt viktig på søyler, hjørner, utstående depoter o.s.v. hvor det er fare for ufrivillig kollisjon. Kontrastmerking er også mye brukt på trapper som ikke har trappeneser.

Glassmarkører er svært viktig for svaksynte. Spesielt ved store glassfasader fra gulv til tak, f.eks. i skyvedører ved inngangspartier.

Utvalget av produkter for universell utforming øker stadig.