Adaptor

Plast mal til bruk sammen med ledelinje elementer som limes eller tapes til underlaget på 280 (metall) – 295 mm (Desmopan)

Beskrivelse

Malene er designet for flattoppede elementer og følger minimumskrav i ISO std..

Malene designes etter diameter og høyde på elementene for å tilfredsstille ISO standarden.

Dette er viktig fordi feltet som monteres skal være stabilt å gå på. Dette er essensielt i et trappeløp.

I Norge skal alle oppmerksomhetsfelt en går vinkelrett mot være minst 60 cm dype:

  • For 35 mm (alle høyder) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt ( 19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 30 mm (3 – 3,5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 30 mm (4 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 25 mm (3 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

Vi anbefaler ikke smalere elementer enn nevnt over. Minimumsbredde på kontrastområdet er 20 mm. Dette relatert til min luminans kontrast krav i forskriftene. Det betyr at et element med ilegg må være bredere enn et uten ilegg og høyden på element med ilegg påvirker bredden på ilegge.

Husk å rund av ned der det er så langt til hele elementer at det ikke går å justere avstanden mellom elementene på linje (avstand 25 – 35 mm mellom linjene ref bredde på element).

I Norge er det tillatt med 2 – 5 mm høye taktile elementer. 2 – 4 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs. Vi anbefaler 3- 3,5 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs.

2 mm kan brukes i bar fort soner eller unntaksvis der det kan bli problemer med høyere elementer.

Etter internasjonale standarder er 4 – 5 mm anbefalt. 4 mm innendørs og 5 mm utendørs.

Kontakt oss: bc@adaptor.no

Manual / info

VarenummerUU19186
Bredde620 mm
Høyde2 mm