Adaptor

Stål mal til bruk sammen med ledelinje elementer som pigges til underlaget på 280 (metall) – 295 mm (Desmopan)

Oppmerksomhetsmaler for taktile elementer

Beskrivelse

Malene er designet for flattoppede elementer og følger minimumskrav i ISO std. der det er relevant og beregnet fra std lengde på 280 – 295 mm lengde.

Malene designes etter diameter og høyde på elementene for å tilfredsstille ISO standarden der det er relevant.

Dette er viktig fordi feltet som monteres skal være stabilt å gå på så det ikke blir farlig. Dette er essensielt i et trappeløp.

I Norge anbefales alle oppmerksomhetsfelt en går vinkelrett (f.eks. trapper) om å være minst 60 cm dypt (NS/TEK 17 veileder). Dog tillater ISO std felt ned mot 56,5 cm i enkelte tilfeller.

Utendørs anbefales dybde på 80 – 90 cm fordi en normalt tar lengere skritt utendørs (høyere fart).

Feltene under er laget for 60 cm dybde. Om man ønsker kan en legge feltene dypere. Det er å anbefale spesielt utendørs.

  • For 35 mm (alle høyder) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt ( 19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 30 mm (3 – 3,5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 6 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (19,8 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 30 mm (4 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).
  • For 25 mm (3 – 5 mm) går det ca 3,3 elementer pr meter linje i 7 raders dybde som oppmerksomhetsfelt (23,1 pr meter oppmerksomhetsfelt).

Vi anbefaler ikke smalere elementer enn nevnt over. Minimumsbredde på kontrastområdet bør ikke være lavere enn 20 mm. Dette relatert til min luminans kontrast krav i forskriftene. Det betyr at et element med ilegg må være bredere enn et uten ilegg og høyden på element med ilegg påvirker bredden på ilegge.

Husk å rund av ned der det er så langt til hele elementer at det ikke går å justere avstanden mellom elementene på linje (avstand 25 – 35 mm mellom linjene ref. bredde på element).

I Norge er det tillatt med 2 – 5 mm høye på taktile elementer. 2 – 4 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs. Vi anbefaler 3- 3,5 mm innendørs og 4 – 5 mm utendørs. ISO standarden er laget for taktile elementer på mellom 4-5 mm.

2 mm kan brukes i bar fort soner eller unntaksvis der det kan bli problemer med høyere elementer.

Etter internasjonale standarder er 4 – 5 mm anbefalt. 4 mm innendørs og 5 mm utendørs.

Kontakt oss: bc@adaptor.no

Manual / info

VarenummerUU19184
Bredde620 mm
Høyde4 mm
Vekt20000 g