Adaptor

LeseTV kan være til hjelp for svaksynte for å lese trykt tekst, eller se på bilder, eller forstørre gjenstander man ønsker å se. LeseTV og bord, som tilbehør er ofte et alternativ når lupe eller tradisjonell optikk ikke er tilstrekkelig.