Adaptor

Alle farefelt elementer i aluminium vi leverer tilfredsstiller alle krav satt av myndighetene. Dette kan f.eks. være sklihemmende egenskaper, snublehemmende design, stabilt og sikkert leggemønster og bruk av brannhemmende materialer.
Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf. 23215555 eller mail oss på bc@adaptor.no