Adaptor

Alle markeringer i termoplast tilfredsstiller alle krav satt av myndighetene. Dette kan f.eks. være sklihemmende egenskaper ol..
Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf. 23 21 55 55 eller mail oss på bc@adaptor.no