Adaptor

Alle ledelinjer i stål tilfredsstiller alle krav satt av myndighetene. Dette kan f.eks. være sklihemmende egenskaper, snublehemmende design, stabilt, sikkert leggemønster og bruk av brannhemmende materialer.
Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf. 23 21 55 55 eller mail oss på bc@adaptor.no