Adaptor

Taktil betyr følbar. For synshemmede betyr dette at informasjonen er lesbar med fingrene, enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler/piktogrammer i relieff. Skilt som skal leses skal ha visuell skrift i riktig størrelse og kontrast, slik at flest mulig kan lese dem.
Husk:
Med dagens forskrifter har alle nye bygg hvor publikum/offentligheten beveger seg krav til universelt utformede skilt med tilhørende skiltplan. Skiltene skal være universelt utformede (taktile) i alle publikumsområder. Det betyr at hovedskilt ved inngangsparti med ytterligere skilting (undergrupper) videre gjennom bygget skal være universelt utformet (taktile). Vi leverer universelle skilt for inne og ute bruk til meget konkurransedyktige priser etter krav satt i TEK 10/17, NS11001:2017 og etter retningslinjer satt av Blindeforbundet. Priser fra veiledende 195.- + mva for informasjons og håndløperskilt.
Kjøp av større kvanta gir rabatter. Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf. 23215555 eller mail oss på bc@adaptor.no