Adaptor

Produktoversikt og prosjekteksempler

På våre websider under fanen på høyre side i produktoversikten finner du universelt utformede produkter og eksempler vist med bilder og tekst.

Send oss gjerne bilder av deres prosjekt om dere er forhandler og ønsker det vist på våre sider. Vi vil selvfølgelig akkreditere dere for det.

Produkt og prosjekteksempler på universell utforming. 

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Det skal være løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er tilpasset alle. Et universelt utformet bygg er lett å bevege og orientere seg i.

Målsetning:

Det er viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten av i prosjekter, slik at løsningene blir
så gode som mulige. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I tråd med
regjeringens visjon bør alle bygg som lokaliserer statlig sivil virksomhet være universelt utformet. Dette gjelder
publikumsarealer, arbeidsplasser og tilhørende uteområder.

Lese mer om kravene og retningslinjer:
Ifølge Plan og Bygningsloven finner du de generelle kravene inkorporert i TEK 17 byggeforskriftene.
Se også NS11001: 2018 (del 1 og del 2). I tillegg har Blindeforbundet i samarbeid med
andre relevante aktører utarbeidet retningslinjer slik som veilederne «Estetisk, trygg og tilgjengelig» som du finner på Blindeforbundets hjemmesider og «Tilgjengelighetsguiden» som du finner her:
Blindeforbundets tilgjengelighetsguide

Kvalitetsprodukter: Adaptor Hjelpemidler AS har fokus på produkter av høy kvalitet med mange spesifikke egenskaper som gir unik mulighet for tilpasning. Vi kan levere taktile elementer og trappeneser med Forbo gulvbelegg og mange ulike metall overflate behandlinger i tillegg. Dette gir store muligheter for variasjon og tilpasning opp mot design, fargevalg, mønster, miljø og sklihemmende egenskaper. Forbo ilegge er også miljøsertifisert. Vi er eneste leverandør i Norge med et så stort utvalg av forskjellige elementer noe som gir arkitekter et stort kreativt spillerom. I motsetning til mange andre leverer vi stålelementer i syrefast stål som standard (helt rustfrie). Vi er også eneste leverandør som i dag kan levere taktile elementer med en tykkelse på 3 mm noe som er en fordel foran heiser og dører slik at rullestolbrukere lettere kan bevege seg forbi elementene. Alle gulvelementer vi leverer må gi en sklihemmende effekt tilsvarende gulvet det ligger på. Dette for å redusere snublefaren til et minimum. Polyuretan plater slik som BP1011570 og BP1011547 legges meget fort uten maler på få minutter.

Vi leverer en større og større del av de universelt utformede skiltene i Norge (taktile). Våre skilt er laget i henhold til Blindeforbundets retningslinjer og er meget konkurransedyktige på pris og kvalitet. Vi kan levere de fleste typer universelt utformede skilt til både inne og ute bruk. Prøv oss!

Utførelse av prosjekter: Vi kan anbefale og peke gjerne på installatører igjennom vårt lokale forhandlere apparat og bistår gjerne.

Vi tilbyr prosjektering av installasjonen (gjerne med befaring), lager både skilt planer, tegner hvordan elementer skal legges og beregner prosjekt. NB! Vi søker flere kvalitetsbevisste forhandlere.

Ta kontakt med oss direkte om du er interessert i løsningene våre: Tlf: 95763410 eller mail oss på bc@adaptor.no