Adaptor

Rettigheter

Et paragraf tegn

Som bruker av adaptor.no har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

På denne siden kan du laste ned de to skjemaene vi omtaler.  Det ene er krav om endring eller sletting av opplysninger og det andre er en innsynsbegjæring.

Skjema: Krav om sletting eller endring

Skjema: Innsynsbegjæring