Adaptor

Sikkerhet

Mange webområder krever at du oppgir personlige opplysninger før du får tilgang til områder på siden eller kan handle varer. Hvordan kan du vite at siden du besøker er sikker?

  • Hvis du navigerer til et webområde fra en kobling i en e-postmelding, bør du få bekreftet av den som sendte e-posten, at webområdet er ekte, før du oppgir informasjon på området. Phishing-webområder kan noen ganger sende e-postmeldinger som etterligner, eller forfalsker, ekte e-postadresser.
  • Kontroller at webområdets adresse begynner med HTTPS, og at du ser et hengelåsikon  på adresselinjen. Du kan klikke ikonet for å vise detaljer om sikkerheten og sertifikatet.

  • Kontroller webadressen i adresselinjen og i sertifikatinformasjonen for å være sikker på at den stemmer med adressen du er ute etter. Webområder som bedriver phishing eller andre typer bedrageri, bruker ofte navn på webområder som likner på andre, for å lure besøkende til å tro at de besøker klarerte områder.

  • Hvis du besøker en Internett-butikk, ser du etter et telefonnummer eller en gateadresse på området slik at du kan få bekreftet at det er ekte. Hvis det bare er oppgitt en e-postadresse på området, sender du en e-postmelding til adressen og ber om ytterligere kontaktinformasjon. Ikke oppgi personlige opplysninger til et webområde som ikke har noen kontaktinformasjon.