Adaptor

StartBANK

Startbank bevis 2022

Adaptor Hjelpemidler AS er registrert i StartBANK. StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Registrerte leverandører blir vurdert og godkjent på grunnlag av fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Adaptor Hjelpemidler AS er godkjent til 2024.