Adaptor

Velkommen til vår nye internettside!

Endelig kan vi presentere nye internettsider. Vi er stolte og glade over å nå kunne lansere nye, funksjonelle, og moderne sider. Vi håper alle har stor nytteverdi og glede av sidene. Velkommen!

Vi har jobbet med å utvikle ny internettside, og da en som er utformet slik at alle skal kunne benytte den. Og selvfølgelig i henhold til nye lover og krav. Vi har et mål om å være en faghandel for alle med synsrelaterte utfordringer. Det være seg de som er blinde til de som kun trenger enkel forstørring eller lignende.

Du vil kunne se at vi har tre områder vi jobber med. Der er hjelpemidler for blinde og svaksynte som vår bedrift er basert på fra den ble etablert, men vi har også fått utviklet et meget godt sortiment og ikke minst kompetanse innen belysningsløsninger for svaksynte. Og tilsvarende for vår satsning innen universell utforming, og da først og fremst innen den taktile delen som ledesystemer, taktile skilter osv. Alle disse tre områdene har fått avsatt sitt eget område på sidene.