Adaptor

Vår personvernerklæring

Vi i Adaptor Hjelpemidler AS setter stor pris på deg som kunde, og tar ditt personvern på alvor. Vi vil derfor informere deg om en viktig og positiv endring i hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vår personvernerklæring

Selskapet
Adaptor Hjelpemidler markedsfører og selger produkter og tjenester som hjelper mennesker med synsproblemer med å forholde seg til omgivelsene, eller ved at vi tilpasser omgivelsene. Vårt salg foregår via det offentlige gjennom NAV og deres Hjelpemiddelsentraler, direkte til private, til entreprenører og annet. Gjennom dette vil vi bidra til at mennesker med større og mindre synsproblemer skal kunne få hjelp til å forholde seg til dagliglivets oppgaver, og til å orientere seg i sine omgivelser på best mulig måte.

Vi har organisasjonsnummer 996 868 656. Adressen er pb 5915 Majorstuen, 0308 Oslo.  Du treffer oss på telefon 23 21 55 55, eller på mail hjelpemidler@adaptor.no

Personalopplysninger
Vi vil at du skal føle deg trygg når du gir oss dine personalopplysninger. Du gir oss dine personalopplysninger når du handler i vår nettbutikk, aksepterer å få tilsendt nyhetsbrev i vår nettside, når du deltar i aktiviteter som vi arrangerer eller når du kontakter oss via mail.

De opplysningene vi samler inn er kun opplysninger som må til for at vi skal kunne hjelpe deg med en tjeneste eller et produktkjøp. Først og fremst navn, adresse, e-mail adresse og annet for å kunne gjennomføre en transaksjon. Dette er data som vi lagrer i vår database som sier noe om salgshistorikk, betalingshistorikk og lignende.

De data som samles inn benyttes kun av oss, og vil ikke overføres til andre. Vi har samarbeidspartnere som også vil kunne ha tilgang til disse data, men det sikres gjennom databehandleravtaler hvor de garanterer tilsvarende fortrolighet som vi gjennom dette skriv.

Rett til å stryke, endre opplysninger eller tilbakekalle aksept.
Du har rett til skiftelig å kreve innsyn i de data som vi har lagret på deg. Du kan tilsvarende kreve å endre feil. Du kan videre kreve å få tilbakekalle aksept på å motta markedsføring og nyhetsbrev fra oss.
Du finner ferdige skjema for dette på vår hjemmeside.
Du vil ikke kunne kreve å fjerne data vi etter lov er pålagt å beholde.

Oslo 19/4-18