Adaptor

Det er kravbelagt å montere etasjeangivelse på håndløper i kontor og publikumsbygg. Denne skal være universelt utformet og følge krav til utforming slik at den kan forstås av flest mulig.
Alle våre håndløperskilt er derfor utformet slik som universelle skilt utformes. Vi leverer skilt i termoplast, stål og aluminium.
Ta kontakt med oss direkte om du vil kjøpe løsningene eller bli forhandler: Tlf. 23215547 eller mail oss på bc@adaptor.no